Освітньо-науковий Центр сімейно-центрованих практик

Круглий стіл з теми «Різні можливості – рівні права: організація інклюзивного навчання та виховання»

          Щороку 3 грудня світова спільнота відзначає «Міжнародний день людей з обмеженими фізичними можливостями». Проведення Міжнародного дня людей з обмеженими фізичними можливостями орієнтоване на привернення уваги світової спільноти до проблем цієї категорії суспільства, вжиття заходів, спрямованих на заохочення, захист і забезпечення повного й рівного здійснення всіма особами з інвалідністю всіх прав людини й основоположних свобод.

           Саме 3 грудня старшими викладачами кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Черніченко Людмилою Анатоліївною та Слатвінською Анною Анатоліївною було організовано онлайн-засідання круглого столу на базі Освітньо-наукового Центру сімейно-центрованих практик та тему: «Різні можливості – рівні права: організація інклюзивного навчання та виховання». До заходу долучились науково-педагогічні працівники, логопеди, дефектологи, батьки дітей з особливими освітніми потребами та студенти.

           Кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Слатвінська Анна Анатоліївна ознайомила присутніх з історією відзначення цієї дати, яка почалася з проголошення у жовтні 1992 року Генеральною Асамблеєю ООН піклування про людей з особливими потребами. Також Анна Анатоліївна наголосила, що Україна проходить дуже складний етап історичного розвитку,  демонструє визнання цінності людської особистості і засвідчує свою увагу до людей з особливими потребами. Державна політика у сфері захисту прав осіб з інвалідністю спрямована на забезпечення дотримання прав та свобод, гарантованих особам з інвалідністю законодавством України та міжнародно-правовими актами. Українське суспільство рухається до створення суспільства рівних можливостей для кожного громадянина.

       Також,  кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Калиновська Ірина Сергіївна розповіла, що інклюзивна освіта – це система освітніх послуг, яка ґрунтується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права навчатися за місцем проживання, що передбачає навчання дітей з особливими освітніми потребами, зокрема дитини з особливостями психофізичного розвитку, в умовах закладу освіти.

        Активну участь у заході взяли логопеди, студенти та викладачі, які підготували різні повідомлення та презентації. Вони ознайомили колег з нормативно-правовим забезпеченням інклюзивної освіти в ЗДО, функціями та структурою індивідуальної програми розвитку дитини; представили досвід закладів дошкільної освіти щодо впровадження інклюзивної освіти, зокрема щодо залучення до дошкільних груп дітей з ООП, розроблення індивідуальних програм розвитку й пошуку оптимальних стратегій і підходів до розвитку кожної дитини; наголосили на важливості розвитку партнерських відносин з батьками.

Захід пройшов у доброзичливій атмосфері. Наприкінці учасники висловили вдячність за цікаву й актуальну інформацію.