Педагогічна практика в групах раннього віку

9 грудня відбувся захист навчально-педагогічної практики студентами 2 курсу факультету дошкільної та корекційної освіти.

Студенти  мали змогу проходити  практику в ДНЗ м. Умані, та по місцю проживання (Вінницька обл., Кіровоградська обл., Київська обл., Черкаська обл., Миколаївська обл., Одеська обл.).

Метою педагогічної практики було поглиблення знань студентів з фахових дисциплін, оволодіння студентами сучасними методами та формами організації педагогічного процесу в групах раннього віку, формування у них професійних умінь і навичок роботи з дітьми раннього віку, потреби систематично поновлювати свої знання та творчо застосовувати їх в практичній діяльності у виробничих умовах ДНЗ.

Завдання практики:

  • поглибити і систематизувати знання студентів з дитячої психології, дошкільної педагогіки, педагогіки дітей раннього віку, анатомії, фізіології та гігієни дітей, педіатрії, фахових методик у роботі з дітьми;
  • формувати у студентів уміння проектувати та реалізовувати оздоровчу, виховну, розвиваючу і навчальну діяльність в групах раннього віку;
  • формувати уміння здійснювати педагогічний процес груп раннього віку відповідно до програми “Дитина” (підбирати ігри, заняття, організовувати різноманітну діяльність дітей, враховуючи їх вікові та індивідуальні особливості;
  • вчити діагностувати нервово-психічний розвиток дітей, використовувати його показники з метою аналізу та корекції навчально-виховного процесу в групі, визначати завдання по удосконаленню розвивальної роботи, складати психолого-педагогічну характеристику дитини;
  • розробляти конспекти ігор-занять і проводити їх з підгрупами дітей та індивідуально;
  • вчити забезпечувати процес адаптації дітей раннього віку до нових соціальних умов в ДНЗ;
  • розвивати відповідальне ставлення до безпеки житгєдіяльності дітей, охорони і зміцнення їхнього здоров’я;
  • стимулювати практикантів до поглиблення психолого- педагогічних знань, удосконалення педагогічних здібностей;
  • формувати уміння налагоджувати взаємодію з родинами для забезпечення єдності у вихованні та розвитку дітей раннього віку.

Приємно було отримати подяки з ДНЗ в яких наших студентів відзначили  за старанність, здібність, толерантність, вміння взаємодіяти з дітьми та їх батьками, індивідуальний підхід до кожної дитини.

 [nggallery id=22]

Друк