Новини, події, оголошення

НАУКОВІ ЗДОБУТКИ ШКОЛИ ВОЛОДИМИРА КУЗЯ

10 грудня на базі науково-дослідної лабораторії «Василь Сухомлинський і школа ХХІ століття» відбулося підведення підсумків роботи наукової школи «Педагогіка ХХІ століття» за 2013 рік, яка діє у нашому університеті з 1993 року.

Фото 1

Основні напрями діяльності наукової школи:

 • теорія педагогіки
 • історія педагогіки
 • теорія виховання
 • дидактика

На даний час наукова школа має чим пишатися, а це – захист 31-ї кандидатської та 4-ох докторських дисертацій. Здійснюється наукове консультування 4-ох докторських дисертацій:

 • Кочубей Т. Д. «Розвиток української педагогічної думки у другій пол. ХVII – кін. ХVIII ст.»;
 • Кушнір В. М. «Профільне навчання в історії розвитку вітчизняної школи (друга половина ХІХ–ХХ століття)»;
 • Гаврилюк С. М. «Теоретико-методологічні засади професійної підготовки майбутніх вихователів до творчої педагогічної діяльності в ДНЗ»;
 • Йовенко Л. І. «Образ героя в українській літературі та його інтерпретація в шкільних підручниках ХХ століття».

Здійснюється наукове керівництво кандидатськими дисертаціями:

 • Ревук Ю. О. «Теорія виховання особистості А. С. Макаренка в сучасній школі»;
 • Паєвський В. П. «Морально-етичні цінності християнства як засіб підготовки вчителя до виховної роботи в школі»;
 • Лоюк О. В. «Розвиток творчого мислення учнів у навчально-виховному процесі початкової школи».

Фото 2

Науковцями щомісячно проводяться засідання у вигляді круглого стола, де обговорюються сучасні проблеми освіти присвячені запровадженню новаторських ідей В.О.Сухомлинського у масовий досвід освітніх закладів. Актуальними для обговорення у цьому році виявились такі проблеми:

 • «До 95-річчя В. О. Сухомлинського» (доповідач проф. Кузь В. Г.);
 • «Нові виховні та дидактичні технології в освіті» (доповідач проф. Кузь В. Г.);
 • «Профільна освіта» (доповідач докторант Кушнір В. М.);
 • «Розвиток дошкільної освіти в Україні» (доповідач докторант Гаврилюк С. М.);
 • «Розвиток української літератури» (доповідач доц. Йовенко Л. І. );

На засіданнях обговорювалися перспективи розвитку педагогічної освіти в Україні на 2012–2021 роки: Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки та Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні.

Фото 3

Неодноразово під керівництвом професора Володимира Кузя проводяться фундаментальні і прикладні науково-дослідні роботи, які виконуються за рахунок коштів державного бюджету. Протягом 2013 року продовжується розробка прикладного дослідження «Психолого-педагогічний супровід формування життєвої компетентності дітей дошкільного та шкільного віку».

Отож, дослідники прозвітували про зроблене та разом вибудували план дій на майбутнє.

Фото 4