Молоді науковці факультету

Молоді науковці

факультету  дошкільної та спеціальної освіти

Хрипун Дар’я Миколаївна

голова ради молодих науковців факультету дошкільної та спеціальної освіти

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Тел.:0978669838

0738669838

Журавко Тетяна Валеріївна

секретар ради молодих науковців факультету дошкільної та спеціальної освіти,

викладач-стажист кафедри психології та педагогіки розвитку дитини

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Тел.:073583404

 

Лемещук Марина Анатоліївна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Тел.:0968562301

 

 

Трофаїла Наталія Дмитрівна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології та педагогіки розвитку дитини

Уманського державного педагогічного університеру  імені Павла Тичини

Тел. 0987284959

 

 

Бевзюк Марина Сергіївна

кандидат педагогічних наук, викладач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Тел.: 0979052502

 

Калиновська Ірина Сергіївна

заступник декана з профорієнтаційної роботи, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Тел.: 0961651801

 

Черніченко Людмила Анатоліївна

доктор філософії, викладач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти

Уманського державного педагогічного університеру імені Павла Тичини

Тел.: 0977650068

Слатвінська Анна Анатоліївна

заступник декана з наукової роботи, кандидат педагогічних наук, викладач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти

Уманського державного педагогічного університеру імені Павла Тичини

Тел.: 0988896204

Гарбар Світлана Володимирівна

викладач-стажист кафедри дошкільної освіти

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Тел.: 0968282125

 

Семчук Богдан Іванович

кандидат педагогічних наук, викладач-стажист кафедри дошкільної освіти

Уманського державного педагогічного університеру імені Павла Тичини

 

Тел.: 0730575700