Калиновська Ірина Сергіївна

Калиновська Ірина Сергіївна

– викладач кафедри спеціальної освіти

 

У 2013 р. закінчила навчання в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини на природничо-географічному факультеті і отримала диплом бакалавра за напрямом підготовки «Біологія» та здобула кваліфікацію бакалавра, вчителя біології.

У 2014 р. продовжила навчання у вище зазначеному університеті і отримала диплом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю «Біологія. Практична психологія» та здобула кваліфікацію біолога. Вчителя біології та екології. Практичного психолога у навчальних закладах.

У 2015 р. закінчила магістратуру цього ж університету факультету соціальної та психологічної освіти та здобула ступінь магістра за спеціальністю «практична психологія» та здобула кваліфікацію викладача психологічних дисциплін.

У 2016 р. здобула другу вищу освіту в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини на факультеті дошкільної та спеціальної освіти і отримала диплом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю «Корекційна освіта» та здобула кваліфікацію логопеда. Дефектолога. Спеціального психолога дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів.

Професійна кар’єра:

2014-2015 р. – практичний психолог Уманської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №12 з поглибленим вивченням англійської мови.

2015-2016 р. – викладач кафедри корекційної педагогіки та психології.

З 2016 р. – викладач кафедри психолого-педагогічної, превентивної та інклюзивної освіти.

З грудня 2016 р. – заступник декана з профорієнтаційної роботи факультету дошкільної та спеціальної освіти.

Викладає дисципліни: «Інклюзивна педагогіка», «Основи інклюзивної освіти», «Основи психокорекції», «Психологія творчості».

Наукова діяльність:

Сфера наукових інтересів: формування готовності майбутнього психолога до корекції когнітивного розвитку молодших школярів з особливими освітніми потребами.

Автор публікацій у наукових фахових виданнях, збірниках тез науково-практичних конференціях, семінарів, круглих столів; учасник фестивалів, тренінгів, майстер-класів, вебінарів.