Калиновська Ірина Сергіївна

Посада: доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук, доцент

Облікові записи науковця ORCID; WoS; Google Scholar 

Освіта: вища

 • Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини – закінчила у 2013 р. і здобула фах бакалавра, вчителя біології (освітній ступінь «бакалавр»).
 • Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини – закінчила у 2014 р. і здобула фах біолога. Вчителя біології та екології. Практичного психолога у навчальних закладах (ОС «спеціаліст»).
 • Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини – закінчила у 2015 р. і здобула фах викладача психологічних дисциплін (освітній ступінь «магістр»).
 • Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини – закінчила у 2016 р. і здобула фах логопеда. Дефектолога. Спеціального психолога дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів (освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»).

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти

«Підготовка майбутніх практичних психологів до роботи в умовах інклюзивного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів».

 Професійна кар’єра:

З 01.10.2014-13.07.2015 рр. – практичний психолог Уманської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №12 з поглибленим вивченням англійської мови.

З 01.09.2015-01.10.2016 рр. – викладач кафедри корекційної педагогіки та психології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 01.09.2016 р. кафедру корекційної педагогіки та психології перейменовано на кафедру спеціальної освіти.

З 30.09.2016-31.08.2017 рр. – викладач кафедри психолого-педагогічної, превентивної та інклюзивної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

З грудня 2016 р. – заступник декана з профорієнтаційної роботи факультету дошкільної та спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

З 01.09.2017-31.08.2020 – викладач кафедри спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 28.01.2020 кафедру спеціальної освіти перейменовано на кафедру спеціальної та інклюзивної освіти.

З 01.09.2020-30.09.2021 рр. – старший викладач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

З 01.10.2021 р. – доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

 Наукові інтереси:

 • організація інклюзивного освітнього середовища в закладах освіти;
 • особливості роботи учасників освітнього процесу в умовах інклюзивної освіти;
 • формування готовності майбутнього психолога до роботи в умовах інклюзивного навчання учнів закладів загально середньої освіти.

 Дисципліни, які викладає: 

 • «Основи інклюзивної освіти», 
 • «Психологія творчості», 
 • «Логопсихологія»
 • «Методи відбору до спеціальних закладів освіти для дітей з тяжкими порушеннями мовлення»,
 • «Формування партнерської взаємодії суб’єктів інклюзивного навчання».

Основні наукові роботи (публікації):

Web of Science:

 1. Demchenko I., Maksymchuk B., Bilan V., Maksymchuk I., Kalynovska I. Training future physical education teachers for professional activities under the conditions of inclusive education. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience. 2021. Volume 12. Issue 3. P. 191–213. Web of Science URL: https://lumenpublishing.com/journals/index.php/brain/article/view/4344   DOI: https://doi.org/10.18662/brain/12.3/227
 1. Hnoievska O., Babii I., Kalynovska I., Cherednyk A., Nikitenko A., Minenok A. Formation of Correctional Competence of Teachers on the Basis of Neuropedagogy. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience. 2021. Volume 12. Issue 3. P. 236–254. Web of Science URL: https://lumenpublishing.com/journals/index.php/brain/article/view/4195 DOI: https://doi.org/10.18662/brain/12.3/229
 1. Pliushch V., Rozhak N., Cherednyk A., Kalynovska I., Honcharuk O., Kuzminskyi A. The System of Future Teachers’ Professional Development. Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională. 2021. Volume 13. Issue 3. P. 51–72. Web of Science URL: https://lumenpublishing.com/journals/index.php/rrem/article/view/3389   DOI: https://doi.org/10.18662/rrem/13.3/440

Фахові видання:

 1. Калиновська І. Характеристика змісту навчального студентського гуртка «Основи роботи психолога в інклюзивних навчальних закладах». Проблеми підготовки сучасного вчителя. Умань, 2019. Вип. 2(20). С. 66–73. URL: http://psv.udpu.edu.ua/article/view/174128 DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4914.20.2019.174128  
 1. Kalinovska I. Diagnostic methods of determining of would-be psychologists’ readiness to work in inclusive educational institutions. Витоки педагогічної майстерності. 2019. Вип. 23. С. 112–117 URL: http://sources.pnpu.edu.ua/article/view/183215  DOI: https://doi.org/10.33989/2075-146x.2019.23.183215  
 1. Калиновська І. Компоненти та критерії готовності майбутнього психолога до роботи в інклюзивних закладах освіти. Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи. Умань, 2019. Вип. 2. С. 50–58. URL: http://ppsh.udpu.edu.ua/article/view/178461   DOI: https://doi.org/10.31499/2706-6258.2.2019.178461  
 1. Demchenko I., Kalynovska I. Stages of organization of the process of preparation of future teachers to professional activity in the conditions of inclusive education. Науковий журнал «Гуманітарні студії: педагогіка, психологія, філософія». 2021. Том 12. № 1. С. 13–23. URL: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Pedagogica/article/view/15028 DOI: http://dx.doi.org/10.31548/hspedagog2021.01.013  
 1. Калиновська І. С. Функції професійної діяльності практичних психологів в умовах інклюзивної загальної середньої освіти. Журнал «Перспективи та інновації науки» (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»). 2022. № 2(7). С. 870–879. URL: http://perspectives.pp.ua/index.php/pis/article/view/1153/1150  DOI: https://doi.org/10.52058/2786-4952-2022-2(7)-870-879  
 1. Калиновська І. С. Проблемне поле професійної підготовки майбутніх психологів до роботи у системі інклюзивної освіти. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: А.В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Запоріжжя : КПУ, 2022. Вип. 80. Т. 1. С. 168–173. URL: http://pedagogy-journal.kpu.zp.ua/archive/2022/80/part_1/32.pdf   DOI: https://doi.org/10.32840/1992-5786.2022.80.1.32  
 1. Калиновська І. С. Теоретичні засади психокорекції дошкільників із порушеннями мовлення. Acta Paedagogica Volynienses. Вип. 1. Т. 1. 2022. С. 164–168. URL: http://journals.vnu.volyn.ua/index.php/pedagogy/article/view/426/383   DOI: https://doi.org/10.32782/apv/2022.1.1.26
 1. Калиновська І. С. Стан підготовки майбутніх практичних психологів до роботи в умовах інклюзивної освіти. Наукові перспективи. № 5(23). 2022.С. 524–536. URL: http://perspectives.pp.ua/index.php/np/article/view/1670  DOI: https://doi.org/10.52058/2708-7530-2022-5(23)-524-536  

 Членство:

З 2021 року член Української академії дитячої інвалідності (ГО «УАДІ»).

З 2023 року член Української асоціації корекційних педагогів (№ 1293/2023, від 30.01.2023).

Стажування:

Wyższe Seminarium Duchowne Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego «Uczciwość akademicka» (м. Варшава, Польща), 2020 р. № KW-112020/064 від 06.11.2020 (180 годин/ 6 кредитів)

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір:

Калиновська І.С. Підготовка майбутніх практичних психологів до роботи в умовах інклюзивного навчання : теорія і практика : монографія / І. С. Калиновська; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2020. – 184 с. – Свідоцтво про реєстрацію авторського права а твір №112132 від 23 лютого 2022р.