Лемещук Марина Анатоліївна

Посада: В.о. завідувача кафедри спеціальної та інклюзивної освіти

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Облікові записи науковця ORCID; Scopus/WoS; Google Scholar; Publons

Освіта: вища

 • Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини – закінчила у 2010 році і здобула фах вихователь дітей дошкільного віку (освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»).
 • Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини – закінчила у 2011 році і здобула фах логопеда дошкільних, загальноосвітніх та реабілітаційних закладів, вихователя-гувернера (освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»);
 • Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини – закінчила у 2012 році і здобула фах викладача дошкільної педагогіки та психології (освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»).
 • Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини – закінчила у 2012 році і здобула фах викладача дошкільної педагогіки та психології (освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»).

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальністю 13.00.03 – корекційна педагогіка

«Педагогічні умови соціалізації  старших дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення в дошкільних навчальних закладах».

Професійна кар’єра:

1.09.2012 – 31.10.2012 рр. – викладач кафедри теорії та методик дошкільної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

05.092013-30.06.2015 рр. – викладач кафедри корекційної педагогіки та психології освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Із 08.09.2016 р. – викладач кафедри спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Наукові інтереси:

 • соціалізація дітей із загальним недорозвиненням мовлення; 
 • формування самооцінки та взаємооцінки дітей із порушенням мовлення; 
 • шляхи залучення дітей з порушенням мовлення до взаємодії з однолітками та близькими дорослими.

Дисципліни, які Викладає: 

 • «Вступ до спеціальності «Спеціальна освіта» та педагогічна деонтологія», 
 • «Проблеми логопедичної корекції», 
 • «Невропатологія та неврологічні основи логопедії».

Основні наукові роботи (публікації):

 1. Білан В., Лемещук М. Форми психолого-педагогічної підтримки батьків дітей з особливими освітніми потребами. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. Вип. 2, ч. 2. Умань : Візаві, 2020. С. 13-25.
 2. Журавко Т. В., Лемещук М. А. Специфіка роботи практичного психолога в закладі дошкільної освіти. Науковий журнал «Габітус». Видавничий дім «Гельветика». Випуск 18. Т. 1. 2020. С. 54–58.
 3. Lemeshchuk, M., Maksymchuk, B., Babii, I., Tsymbal-Slatvinska, S., Golub, N., Golub, V. … Maksymchuk, I. (2019). The influence of tempo rhythmic organization of speech during gaming and theatrical activities on correction of stammering in Children. Journal of Physical Education and Sport, 19 (4), 1333-1340. (Scopus)
 4. Lemeshchuk, M., Pisnyak, V., Berezan, V., Stokolos-Voronchuk, O., Yurystovska, N.European practices of inclusive education (experience for Ukraine). Amazonia Investiga. Web of Science 11(55). P. 80–88. Петришин, Л. Й., Почуєва, О. О., Лемещук, М. А., & Звоздецька, В. Г. (2023). Проблеми та перспективи цифрової трансформації освіти: психолого-педагогічний аспект. Академічні візії, (17). вилучено із https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/193
 5. Лемещук М.А. Шляхи реалізації особистості дитини із системними порушеннями мовлення. Актуальні питання у сучасній науці. 2022. №6 (6). С. 155–168 http://perspectives.pp.ua/index.php/sn/article/view/3093/3107
 6. Теоретико-методологічні засади розвитку спеціальної та інклюзивної освіти : [монографія] / І. І. Демченко, В. А. Білан, І. А. Малишевська, Н. П. Голуб, Л. Д. Бегас, М. А. Лемещук. ‒ Умань : Візаві, 2018. ‒ Т. 1. ‒ 214 с.

Членство:

З 2021 року член Української академії дитячої інвалідності (ГО «УАДІ»).

З 2023 року член Української асоціації корекційних педагогів.