Лемещук Марина Анатоліївна

Лемещук Марина Анатоліївна

У 2010 році закінчила Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини і здобула фах вихователь дітей дошкільного віку (освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»).

У 2011 році закінчила Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини і здобула фах логопеда дошкільних, загальноосвітніх та реабілітаційних закладів, вихователя-гувернера (освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»);

У 2012 році закінчила Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини і здобула фах викладача дошкільної педагогіки та психології (освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»).

У 2016 році закінчила аспірантуру при  Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини та пройшла попередній розгляд дисертаційної роботи.

 

Професійна кар’єра   1.09.2012 – 31.10.2012рр. – викладач кафедри теорії та методик дошкільної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

05.092013-30.06.2015рр. – викладач кафедри корекційної педагогіки та психології освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Із 08.09.2016 р. – викладач кафедри спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Викладає дисципліни: «Вступ до спеціальності «Спеціальна освіта» та педагогічна деонтологія», «Проблеми логопедичної корекції», «Невропатологія та неврологічні основи логопедії».

 

Наукова діяльність

Сфера наукових інтересів: соціалізація дітей із загальним недорозвиненням мовлення; формування самооцінки та взаємооцінки дітей із порушенням мовлення; шляхи залучення дітей з порушенням мовлення до взаємодії з однолітками та близькими дорослими.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: «Педагогічні умови соціалізації  старших дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення в дошкільних навчальних закладах» за спеціальністю 13.00.03 – корекційна педагогіка.

Автор 16 одноосібних публікацій у наукових фахових виданнях, журналах та збірниках  науково-практичних конференціях різного рівня.