Семчук Богдан Іванович

Семчук Богдан Іванович

Кафедра дошкільної освіти

Науковий ступінь, вчене звання
Кандидат педагогічних наук, старший викладач

Обов’язки/Дисципліни, що викладає

  • Психологія вікова
  • Психологія спілкування
  • Цифрова педагогіка у дошкільній та спеціальній освіті

Освіта

  • 2009-2014 рр.- навчався в Уманському національному університеті садівництва (спеціальність «Економіка підприємства» та здобув кваліфікацію спеціаліста з економіки підприємства);
  • 2016-2018 рр. навчався в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини (спеціальність «Дошкільна освіта»);
  • працював лаборантом, провідним фахівцем відділу наукових досліджень, інновацій та міжнародного співробітництва, викладачем, заступником декана з профорієнтаційної роботи.

Професійний і науковий інтерес

  • (2017-2020 рр.) здобувач Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини і захистив кандидатську дисертацію на тему «Підготовка майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до застосування медіаінформації у професійній діяльності» (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти);
  • Автор понад 30 наукових праць з проблем дошкільної освіти та підготовки майбутніх вихователів засобами медіаінформації, використання цифрової педагогіки у дошкільній та спеціальній освіті.

 

Контактна інформація

Службова адреса: м. Умань, вул. Садова, 28, УДПУ імені Павла Тичини, каб. 318
Emailb.i.semchuk@udpu.edu.ua
Телефон: (04744) 3-45-33