КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ – КЛЮЧОВЕ ЗАВДАННЯ У ПОБУДОВІ ВЛАСНОЇ ТРАЄКТОРІЇ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ

Нині суспільство потребує висококваліфікованих педагогів, які легко орієнтується в сучасному світі, володіють інноваціями, креативно і професійно підходять до вирішення нестандартних завдань, використовують сучасні інформаційно-комунікативні технології тощо. Це зумовлює потребу в підвищенні кваліфікації фахівців дошкільної та спеціальної освіти.

Так, в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини, зокрема та факультеті дошкільної та спеціальної освіти створено умови для цілеспрямованого, систематичного й безперервного розвитку професіоналізму сучасних фахівців дошкільної та спеціальної освіти.

Програма підвищення кваліфікації передбачає формування та розвиток цифрової, управлінської, комунікаційної, медійної, інклюзивної, мовленнєвої компетентностей тощо.

На факультеті курси, тривалістю 150 годин (5 кредитів) стартували у квітні 2019 року, зі спеціальності 016 Спеціальна освіта, за напрямами «Логопед. Дефектолог в закладах дошкільної, загальної середньої та спеціальної освіти» та «Фахівець в галузі інтегрованого та інклюзивного навчання в закладах дошкільної, загальної середньої та спеціальної освіти». Перший випуск слухачів нараховував 11 осіб.

Восени 2019 року спектр спеціальностей та напрямів значно розширився. Так, за відповідними напрямами зі спеціальності 016 Спеціальна освіта навчалося 14 слухачів, зі спеціальності 012 Дошкільна освіта – кількість слухачів становила 21 особа.

Початок 2020 року відзначився значним зростанням кількості слухачів та розширенням напрямів. Зокрема, на спеціальність 016 Спеціальна освіта за напрямами «Логопед. Дефектолог в закладах дошкільної, загальної середньої та спеціальної освіти», «Фахівець у сфері інтегрованого та інклюзивного навчання в закладах дошкільної, загальної середньої та спеціальної освіти», «Професійна діяльність асистента вчителя в інклюзивному освітньому середовищі» було зараховано 18 слухачів.

На спеціальність 012 Дошкільна освіта за напрямами «Вихователь в закладах дошкільної освіти», «Музичний керівник в закладах дошкільної освіти», «Вихователь в ЗДО з правом проведення занять іноземної мови» було захаровано 30 осіб.

Разом з тим, з 2020 року запроваджено і 30 годинні курси (1 кредит), які користуються не меншим попитом аніж 150-годинні курси.

Станом на 18 березня 2020 року бажають пройти курсову перепідготовку за 30 годинними програмами близько 40 осіб зі спеціальності 016 Спеціальна освіта, близько 90 осіб зі спеціальності 012 Дошкільна освіта. За 150 годинними програмами орієнтовна кількість бажаючих слухачів становить 30 осіб.

На факультеті процес викладання забезпечують 2 доктори педагогічних науку, професори, 14 кандидатів педагогічних наук, доцентів, 6 викладачів, які формують у слухачів курсів підвищення кваліфікації систематизовані, теоретичні знання і практичні навички з навчальних предметів, розвивають професійне мислення, удосконалюють та набувають фахові компетенції, психолого-педагогічні уявлення здійснювати психологічний супровід освітньої діяльності, розвивають вміння використовувати інноваційні методи та прийоми навчання.

У період з 16 березня по 27 квітня 2020 р. на факультеті курси підвищення кваліфікації проводяться за дистанційною формою навчання.