ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ У МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ

Шановні колеги!
Факультет дошкільної та спеціальної освіти
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
запрошує 14-15 травня 2020 року
до участі у Міжнародній науково-практичній конференції
«СУЧАСНІ ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ДОШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ» (заочна та дистанційна участь)
Присилайте теми виступів для програмки, тези для збірника матеріалів конференції та статті для збірника наукових статей.

Напрями роботи конференції:

1. Історичні та порівняльні аспекти модернізації технологій у закладах дошкільної освіти
2. Особливості використання інноваційних технологій у закладах дошкільної освіти
3. Інноваційні технології психологічного розвитку дитини
4. Інноваційні технології в дошкільній педагогіці та методиках дошкільної освіти
5. Сучасні технології підготовки та перепідготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти
6. Інноваційні технології в управлінні закладами дошкільної освіти у період їх модернізації
7. Інклюзивний підхід в інноваціях сучасного освітнього простору закладу дошкільної освіти
8. Інші напрями сучасних досліджень у контексті інноваційних технології у дошкільній освіті

Друк