Новини, події, оголошення

настановча онлайн – конференція з виробничої педагогічної практики для здобувачів ІІІ курсу денної форми навчання

У сучасних умовах реформування дошкільної освіти освіти перед закладом вищої освіти ставиться важлива мета – підготувати компетентного фахівця-вихователя дошкільної освіти, який буде конкурентноспроможним на ринку праці.

Педагогічна практика – це можливість одночасно закріпити знання, сформовані під час навчання в університеті, та зробити перші кроки на педагогічній ниві, оволодіти професійними компетентностями вихователя, усвідомити її професійну значущість; сформувати та розвивати професійні навички і вміння; розвивати вміння здійснювати самоконтроль, самоаналіз та об’єктивну самооцінку своєї педагогічної діяльності; ознайомитися з сучасним підходами освітнього процесу в закладах дошкільної освіти, передовим педагогічним досвідом; виробити творчий, дослідницький підхід до педагогічної діяльності.

25 листопада 2021 року відбулась настановча онлайн – конференція з виробничої педагогічної практики здобувачів ІІІ курсу (311, 312, 313) денної форми навчання.

        Керівники практики (Дудник Н.А., Залізняк А.М.) ознайомили здобувачів вищої освіти  із метою, завданнями та особливостями проходження педагогічної практики у дистанційному режимі.

Залізняк А.М. ознайомила із завданнями педагогічних модулів практики.

Дудник Н.А.  проінформувала про зміст фахового та організаційного модулів практики на вирішення конкретних навчальних завдань, перелік та строки здачі звітної документації, правила заповнення щоденників практики тощо.

Бажає  мо успіху!