План роботи ради молодих науковців факультету

ПЛАН РОБОТИ

РАДИ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ

ФАКУЛЬТЕТУ ДОШКІЛЬНОЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ

НА 2016/2017 Н.Р.

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальні
1. Затвердження складу ради молодих науковців та затвердження плану роботи по факультету на 2016/2017 н. р. вересень 2016 року зам. декана з наукової роботи Авраменко О.О.
2. Участь та практична допомога в організації науково-практичних конференцій та інших науково- практичних заходів, що проводяться на базі факультету протягом року члени ради Калиновська І.С. Лемещук М.А.
3. Прийняття участі в організації та проведенні РМН УДПУ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців травень 2017 року члени ради Калиновська І.С. Лемещук М.А.
4. Внесення пропозицій до розробки рекомендацій щодо вдосконалення нормативних актів, які стосуються діяльності та стимулювання молодих вчених протягом року члени ради Калиновська І.С. Лемещук М.А.
5. Участь в конкурсі «Кращий молодий науковець УДПУ» квітень- травень 2017 р. члени ради Калиновська І.С. Лемещук М.А.
6. Участь у заходах, присвячених Дню науки травень 2017 р. члени ради Калиновська І.С. Лемещук М.А.
7. Інформування молодих науковців та аспірантів факультету про можливість участі у наукових заходах, що плануються у наукових установах України та за кордоном протягом року члени ради Калиновська І.С. Лемещук М.А.
8. Активізація участі молодих науковців факультету в зарубіжних та вітчизняних наукових конкурсах, програмах тощо протягом року члени ради Калиновська І.С. Лемещук М.А
9. Залучення молодих науковців факультету до опублікування наукових досліджень у вигляді статей в наукових журналах, що входять в міжнародні бази даних Scopus, Web of Science, Copernicus та ін. протягом року члени ради Калиновська І.С. Лемещук М.А.

Голова РМН факультету
дошкільної та спеціальної освіти                                                                                                   М.А. Лемещук