Звітна конференція з виробничої педагогічної практики

Метою виробничої педагогічної практики здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр» спеціальності «Спеціальна освіта» є підготовка висококваліфікованих фахівців до психолого-педагогічної, управлінської та науково-дослідницької діяльності у галузі спеціальної та інклюзивної освіти.

Здобувачі вищої освіти проходили виробничу педагогічну практику у закладах спеціальної освіти, дошкільної, загальної середньої освіти з інклюзивною формою навчання, інклюзивно-ресурсних центрах з 01.02.2021 року по 26.02.21 року.

01.03.2021 року відбулася звітна конференція з виробничої педагогічної практики здобувачів вищої освіти заочної форми навчання (614 аз групи).

              Керівник практики, Малишевська Ірина Анатоліївна (д. п. н., професор кафедри спеціальної та інклюзивної освіти) забезпечила належний рівень організаційної, консультативної, навчально-методичної допомоги магістрам-практикантам, створила умови для дистанційного супроводу індивідуальних та групових консультацій, звітної конференції.

            Під час звітної конференції здобувачі вищої освіти демонстрували сформовані фахові компетентності відповідно до завдань та змісту практики: здатність впроваджувати в освітній процес ефективні технології спеціальної та інклюзивної освіти, здійснювати комплексний корекційно-педагогічний, психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами, здатність до професійної співпраці, до проведення наукового дослідження, до професійного самовдосконалення.

 

 

Автор: доктор пед.наук, професор  Малишевська І.А.

Друк