Новини, події, оголошення

НАСТАНОВЧА КОНФЕРЕНЦІЯ З ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ I КУРСУ ОП ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

1 березня відбулась настановча конференція з виробничої  практики для здобувачів I курсу ОП Дошкільна освіта. Психологія освітнього ступеня «магістр» денної та заочної форм навчання.

Під час on-line зустрічі, Підлипняк І.Ю. охарактеризувала студентам особливості проходження практики в дистанційному режимі, ознайомила з метою, завданнями, змістом практики. Наголосила на інструктажі з техніки безпеки, звернула увагу на дотриманні обмежувальних протиепідемічних заходів. Окрема увага була зосереджена на особливості ведення робочої документації та на процедуру майбутнього захисту результатів виробничої практики в on-line форматі.