Новини, події, оголошення

Здобувачі вищої освіти освітнього ступеня «Молодший бакалавр», «Бакалавр» ознайомились з порядком вільного вибору навчальних дисциплін

11 квітня 2022 р. здобувачі вищої освіти освітнього ступеня «Молодший бакалавр», «Бакалавр» ознайомились з порядком вільного вибору  навчальних дисциплін.

Процес вільного вибору навчальних дисциплін здійснюється з метою формування професійної компетентності здобувачів вищої освіти відповідно вимог ринку праці та поглиблення знань в межах обраної освітньої програми.

Відтак, здобувачі ОС «Молодший бакалавр» «Бакалавр» спеціальності 012 Дошкільна освіта мали змогу ознайомитися з «Положенням про порядок вільного вибору навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини», переліком навчальних дисциплін та процедурою вибору. Вибіркові навчальні дисципліни надають можливість поглиблювати підготовку за спеціальністю, що визначає характер майбутньої діяльності; сприяють академічній мобільності та задоволенню його особистих інтересів здобувачів.

Гаранти освітніх програм ОС «Молодший бакалавр» та «Бакалавр» Підлипняк І.Ю. та Карнаух Л.П. наголосили на врахуванні принципу наступності та взаємодоповнення у змісті освітніх компонентів вибіркого циклу освітньо-професійних програм.