Новини, події, оголошення

ЗАХИСТ ВИРОБНИЧОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ (ЗІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ) СТУДЕНТАМИ ОС «МАГІСТР» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 012 ДОШКІЛЬНА ОСВІТА 503 ГРУПИ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

11 квітня 2022 року – захист виробничої педагогічної практики (зі спеціалізації) студентами ОС «магістр» спеціальності 012 Дошкільна освіта 503 групи заочної форми навчання.

Метою практики було поглиблення та закріплення студентами теоретичних знань з психології, одержаних при вивченні відповідних курсів; набуття студентами досвіду проведення досліджень і практичної діяльності роботи психолога ЗДО в різних галузях психологічної роботи; розвиток професійної самосвідомості та самовизначення студентів.

Студенти звітували про виконані завдання практики у формі презентацій, де відображалася робота студентів з документацією, робота з керівниками закладів, участь студентів у різних видах тестувань, діагностики та ін.

На захисті студенти обмінювалися набутим досвідом роботи проходження практики в дистанційному режимі, висловлювали свої враженнями, вказували на труднощі, які виникали під час виконання конкретних завдань практики.

Практика дозволила студентам застосувати теоретичні знання під час практичної роботи та залишила гарні враження у студентів про їхню майбутню професійну діяльність.