Новини, події, оголошення

ЗАХИСТ ВИРОБНИЧОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТАМИ ОС «БАКАЛАВР» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 012 ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

Формулою професійного зростання студентів є практична підготовка, яка є невід’ємною і обов’язковою складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців та сприяє закріпленню теоретичних знань.

11 квітня 2022 року на факультеті дошкільної та спеціальної освіти на платформі Google Meet відбулася звітна конференція за підсумками проходження виробничої педагогічної практики студентами, які навчаються за освітньою програмою «Дошкільна освіта».  Її здобутки та виклики стали предметом обговорення під час зустрічі для студентів 331, 332, 333 груп.

Керівник практики Кравчук Н.П.забезпечувала належний рівень методичного супроводу індивідуальних та групових консультацій студентам під час проходження практики. Завдяки практичній діяльності, студенти могли ділитися своїм досвідом з іншими студентами в режимі он-лайн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студентами була вчасно оформлена та представлена на розгляд комісії вся необхідна документація з виробничої педагогічної практики, а також сучасна наочність та її методичний опис. Звіти та матеріали практики засвідчили, що здобувачі освітнього ступеня «Бакалавр» всі завдання практики виконали у повному обсязі, продемонстрували вміння застосовувати і творчо використовувати теоретичні та методичні знання, пов’язані з особливостями професійної діяльності.

 

Бажаємо подальших успіхів!