Новини, події, оголошення

ЗАХИСТ ВИРОБНИЧОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ (ЗІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ) СТУДЕНТАМИ ОС «БАКАЛАВР» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 012 ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

        Формулою професійного зростання студентів є практична підготовка, яка є невід’ємною і обов’язковою складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців та сприяє закріпленню теоретичних знань.

       17 листопада 2021 року на факультеті дошкільної та спеціальної освіти на платформі Google Meet відбулася звітна конференція за підсумками проходження виробничої педагогічної практики студентами, які навчаються за освітньою програмою «Дошкільна освіта».  Її здобутки та виклики стали предметом обговорення під час зустрічі для студентів 412, 413 груп денної форми навчання.

     Керівники практики Кравчук Н.П., Рябошапка О.В. забезпечили належний рівень методичного супроводу індивідуальних та групових консультацій студентам під час проходження практики. Завдяки практичній діяльності, студенти, які проходили виробничу педагогічну практику за місцем роботи, могли ділитися своїм досвідом з іншими студентами в режимі он-лайн.

      Студентами була вчасно оформлена та представлена на розгляд комісії вся необхідна документація з виробничої педагогічної практики (зі спеціалізації), а також сучасна наочність та її методичний опис. Звіти та матеріали практики засвідчили, що здобувачі освітнього ступеня «Бакалавр» всі завдання практики виконали у повному обсязі, продемонстрували вміння застосовувати і творчо використовувати теоретичні та методичні знання, пов’язані з особливостями професійної діяльності.

 

Бажаємо подальших успіхів та професійних здобутків!