Новини, події, оголошення

ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ЕКЗАМЕН «ФАХОВІ МЕТОДИКИ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ»

20 травня 2020 р. за допомогою платформ ZOOM (режим Video Conferencing) та Moodle  відбувся випускний кваліфікаційний екзамен «Фахові методики початкової освіти» для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» заочної форми навчання, спеціальності: 012 Дошкільна освіта, освітня програма «Дошкільна освіта. Початкова освіта».

Екзамен відбувся згідно затвердженого графіка, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №291 від 11.03.2020 р.  «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» із змінами 22.04.2020 р., розпорядження КМУ України від 24 квітня 2020 р. № 440-р., Наказу в.о. ректора П. Ю. Курмаєва № 439 о/д від 27.04.2020 р. «Про проведення літньої заліково-екзаменаційної сесії та організацію випускної атестації 2019/2020 н. р.», а також інструктивних матеріалів щодо організації проведення випускної атестації у дистанційному режимі для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» у програмі ZOOM, системі дистанційного навчання Moodle на факультеті дошкільної та спеціальної освіти https://fdo.udpu.edu.ua/instruktyvni-materialy-vypusknoyi-atestatsiyi та Тимчасового порядку проведення літньої заліково-екзаменаційної сесії та випускної атестації 2019/2020 н.р. на факультеті дошкільної та спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини в умовах карантину»

https://fdo.udpu.edu.ua/tymchasovyj-poryadok-provedennya-litnoyi-zalikovo-ekzamenatsijnoyi-sesiyi-ta-vypusknoyi-atestatsiyi-v-umovah-karantynu

Склад екзаменаційної комісії: 

Карнаух Леся Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології та педагогіки розвитку дитини (Голова ЕК);

Демченко Ірина Іванівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри спеціальної освіти, декан факультету дошкільної та спеціальної освіти (заступник голови ЕК);

Дука Тетяна Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології та педагогіки розвитку дитини (секретар ЕК).

екзаменатори: 

Підлипняк Ірина Юріївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології та педагогіки розвитку дитини;

Рябошапка Ольга Володимирівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач психології та педагогіки розвитку дитини.

Випускний кваліфікаційний екзамен розпочався після реєстрації та ідентифікації студентів на електронному ресурсі платформи Zoom.

Голова ЕК Карнаух Л.П. ознайомила здобувачів вищої освіти із інструктивними матеріалами проведення іспиту у формі тестування на платформі Moodle.

Студенти успішно справилися із завданнями, отримавши відповідні оцінки і схвальні відгуки викладачів – членів ЕК.