ПЕРША МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ОБДАРОВАНОСТІ ОСОБИСТОСТІ».

20–21 травня 2020 року в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини на базі Польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Я. А. Коменського факультету дошкільної та спеціальної освіти, факультету соціальної та психологічної освіти відбулася заочна ПЕРША МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ОБДАРОВАНОСТІ ОСОБИСТОСТІ».

Тематика конференції охопила широке коло питань щодо таких напрямів як: історичні та порівняльні аспекти дослідження проблеми; методологія дослідження проблеми обдарованості особистості; дидактичне, виховне та психологічне забезпечення формування обдарованої особистості у закладах дошкільної, загальної середньої, вищої та післядипломної освіти на засадах традиційного, інклюзивного та інтегрованого підходів; сучасні педагогічні технології формування обдарованої особистості та ін.

У конференції взяли участь 113 учасників з 6 країн світу (Україна, Білорусь, Польща, Казахстан, Литва, Канада).

Найбільший науковий інтерес в оргкомітету конференції викликали доповіді:

  • Тарантея Віктора, д. пед. н., проф., завідуючого кафедрою педагогіки та соціальної роботи закладу освіти «Гродненський державний університет імені Янки Купали» (Білорусь). «Система организационного и психолого-педагогического сопровождения одаренных детей и молодежи в республике Беларусь».
  • Сотської Галини, д. пед. н., проф. кафедри образотворчого мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, ст. н. співробітника, заступника директора з науково-експериментальної роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. «Інноваційні технології навчання обдарованих дітей: проблеми, пошуки, перспективи».

За результатами конференції буде видано збірник тез. З програмою конференції та збірником тез можна ознайомитись на нашій сторінці Facebook: https://www.facebook.com/groups/pundlpd/?ref=bookmarks

Організаційний комітет оголошує подяку всім учасникам цього наукового заходу!

Друк