Новини, події, оголошення

ВИПУСКНИЙ ЕКЗАМЕН ЗІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «ЛОГОПЕДІЯ» ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

15 грудня 2020 р.  відбувся випускний екзамен зі спеціалізації «Логопедія» для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр» денної форми навчання, спеціальності: 012 Дошкільна освіта, освітня програма «Дошкільна освіта. Спеціальна освіта (Логопедія)» за допомогою платформ Google Meet та Moodle

Екзамен відбувся згідно затвердженого графіка з урахуванням інструктивних матеріалів щодо організації проведення випускної атестації у дистанційному режимі для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр» у програмі Google Meet (ZOOM).

На екзамені були присутні усі члени екзаменаційної комісії: 

Семчук Світлана Іванівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри дошкільної освіти (Голова ЕК);

Попиченко Світлана Сергіївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти, в.о. декана факультету дошкільної та спеціальної освіти (заступник голови ЕК);

Лемещук Марина Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти;

Бегас Людмила Дмитрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти.

Дука Тетяна Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології та педагогіки розвитку дитини (секретар ЕК).

Студенти успішно справилися із завданнями, отримавши відповідні оцінки і схвальні відгуки – членів ЕК.

Бажаємо нашим випускникам гарних результатів і на захистах їхніх випускних кваліфікаційних робіт.