Новини, події, оголошення

ВИПУСКНИЙ ЕКЗАМЕН «ФАХОВІ МЕТОДИКИ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ»

06 червня 2021 р. за допомогою платформ Google Meet (режим Video Conferencing) та Moodle  відбувся випускний екзамен «Фахові методики початкової освіти» для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» денної форми навчання, спеціальності: 012 Дошкільна освіта, освітня програма «Дошкільна освіта. Початкова освіта».

Екзамен відбувся згідно затвердженого графіка, а також інструктивних матеріалів щодо організації проведення випускної атестації у дистанційному режимі для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» у програмі Google Meet, системі дистанційного навчання Moodle на факультеті дошкільної та спеціальної освіти.

Склад екзаменаційної комісії:

Дука Тетяна Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології та педагогіки розвитку дитини (Голова ЕК);

Попиченко Світлана Сергіївна – декан факультету дошкільної та спеціальної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти (заступник голови ЕК);

Жкравко Тетяна Валеріївна (секретар ЕК).

екзаменатори:

Авраменко Оксана Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології та педагогіки розвитку дитини;

Рябошапка Ольга Володимирівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач психології та педагогіки розвитку дитини.

Випускний кваліфікаційний екзамен розпочався після реєстрації та ідентифікації студентів на електронному ресурсі платформи Google Meet.

Голова ЕК Дука Т.М. ознайомила здобувачів вищої освіти із інструктивними матеріалами проведення іспиту у формі тестування на платформі Moodle.

Студенти успішно справилися із завданнями, отримавши відповідні оцінки і схвальні відгуки викладачів – членів ЕК.