Новини, події, оголошення

ВИХОВНА ГОДИНА

19 листопада канд.пед.наук, доц. Трофаїла Н.Д. провела для студентів 212 групи виховну годину на тему: «Культура спілкування та управління конфліктами».

На сьогоднішній день, спілкування являється необхідною передумовою існування людини і суспільства в цілому. Людина не може жити, працювати, задовольняти свої матеріальні і духовні потреби, не спілкуючись з іншими людьми. Спілкування один з основних факторів та найважливіше джерело психічного розвитку людини.

Мета виховної години ознайомити студентів з поняттям культури спілкування, причинами виникнення конфліктів, правилами попередження конфліктів,  методами управління конфліктами.

Управління конфліктами означає не тільки визначення можливих зон їх виникнення в організації, але й зниження конфліктного потенціалу спільноти, тобто запобігання конфліктній ситуації, вплив управлінськими засобами на процеси спільної діяльності людей таким чином, щоб об’єктивно наявні суперечності не переростали в усвідомлене протистояння.