Вітаємо!

Вітаємо доцентів факультету дошкільної та корекційної освіти Залізняк А.М. та Малишевську І.А., які пройшли курси підвищення кваліфікації в сфері організації та здійснення дистанційної освіти, яка нині набуває все більшого поширення в Україні.

Серед викладачів нашого університету, які пройшли шестимісячні дистанційні курси підвищення кваліфікації на базі Університету менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України за програмою «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання ВНЗ III-IV рівня акредитації» – 2 викладача факультету дошкільної та корекційної освіти.

Вітаємо Вас із отриманням Свідоцтв про підвищення кваліфікації.

Друк