Новини, події, оголошення

ВІДКРИТЕ ОНЛАЙН-ЗАНЯТТЯ НА ТЕМУ «ПРОБЛЕМА ЛІДЕРСТВА В СОЦІАЛЬНІЙ ПСИХОЛОГІЇ»

       08.12.2021 року кандидатом педагогічних наук, доцентом кафедри психології та педагогіки розвитку дитини Кравчук Нелею Павлівною  було проведене відкрите практичне онлайн-заняття з навчальної дисципліни  «Соціальна психологія» зі студентами 413 групи.

       Під час практичного заняття студенти 413 групи брали активну участь в обговорені та вирішенні поставлених завдань (проблема лідерства та керівництва; теорії лідерства (З. Фрейд, Б. Паригін); стилі управління групою; змінні лідерства: рівняння лідерства; Теорія особливостей лідерства; теорія лідерської поведінки; теорія випадкового (ситуативного) лідерства).

       Спільно із викладачем студенти виділяли загальні характеристики феномену соціально-психологічної сутності лідерства, спираючись на праці О. Євтіхова, М. Ільїна, І. Лукманової, А. Нємчина, Б.Паригіна та ін.

          Під час заняття студенти виконували вправи: «Самовизначення рішучості», «Який наш керівник?», «Самооцінка здібностей до уважного вислуховування», «Здійснення самооцінки толерантності», «Оцінка самоконтролю в спілкуванні (М. Снайдер)», «Чи любите Ви виправдовуватися?» з навчального посібника «Лідерство» (Сергеєва Л. М., Кондратьєва В. П., Хромей М. Я. Лідерство: навч. посібн. /за наук. ред. Л. М. Сергеєвої. Івано-Франківськ. «Лілея-НВ». 2015. 296 с.).

           На практичному занятті були присутні викладачі кафедри психології та педагогіки розвитку дитини:  к.п.н. доцент Дука Т. М., к.п.н. доцент Трофаїла Н. Д., викладач Журавко Т.В.

         По завершенню практичного заняття присутні члени кафедри обговорили відкрите заняття, висловили свої рекомендації та пропозиції.

Висновок: Практичне заняття проведено на високому методичному рівні.

 

Автор: Кравчук Н.П.