Новини, події, оголошення

ТЬЮТОРСЬКА ДОПОМОГОА ВИКЛАДАЧАМ-СТАЖИСТАМ, ЛАБОРАНТАМ, ЗДОБУВАЧАМ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Тьюторська допомога викладачам-стажистам, лаборантам, здобувачам вищої освіти. 

Викладачі кафедри дошкільної освіти регулярно надають тьюторську допомогу молодим викладачам-стажистам та лаборантам кафедри. Тьютор покликаний організовувати самовизначення, самоздійснення, самореалізацію людини в професії, надаючи допомогу в розробці індивідуальної освітньої парадигми, тобто забезпечує успішність індивідуальних професійних спроб. 

Такий якісно новий особистісно-професійний вимір керівника сприяє створенню позитивної атмосфери у навчанні, активізації самостійної пізнавальної діяльності особистості, розширенню можливостей викладача-стажиста в опануванні обраної професії.