Освітньо-науковий Центр сімейно-центрованих практик

Співорганізація ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні питання розвитку особистості: сучасність, інновації, перспективи»

     4 квітня кафедра спеціальної та інклюзивної освіти була співорганізатором ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні питання розвитку особистості: сучасність, інновації, перспективи», проведеною кафедрою психології, логопедії та інклюзивної освіти Житомирського державного університету імені Івана Франка.

 

      Серед виступаючих були:

  • Цибулько Анна Олександрівна – викладач-стажист кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (тема виступу:«Розвиток мовленнєвих навичок у дітей із заїканням»);

  • Осадченко Інна Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної роботи та реабілітації, Національний університет біоресурсів та природокористування України;
  • Слозанська Ганна Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка;

  • Гладуш Віктор Антонович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри психології, логопедії та інклюзивної освіти, Житомирський державний університет імені Івана Франка;

  • Лісова Людмила, кандидатка педагогічних наук, старша викладачка кафедри логопедії і спеціальних методик, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка;
  • Файдюк Олена Валентинівна, завідувачка кабінетом кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи факультету психології, соціальної роботи та спеціальної освіти, Київський столичний університет імені Бориса Грінченка.
  • ŠILONOVÁ Viera, doc., PhDr., PhD. Pedagogická fakulta. Prešovská univerzita v Prešove. Slovenská republika. KLEIN Vladimír, prof., PaedDr., PhD. Pedagogická fakulta. Prešovská univerzita v Prešove. Slovenská republika

     Усі доповіді були пронизані ключовою ідеєю важливості міждисциплінарного підходу, співпраці та комунікації між батьками та ключовими спеціалістами дитини.
    Хочемо подякувати організаторам та спікерам конференції за висвітлені теми, які є надзвичайно важливими та актуальними для української сучасності.