Розвиток творчого, морального, емоційного потенціалу дітей за допомогою піскової терапії

16 лютого 2017 року на базі кафедри спеціальної освіти факультету дошкільної та спеціальної освітивідбувся регіональний науково-методичний семінар для молодих науковців, педагогічних працівників та студентів «Розвиток творчого, морального, емоційного потенціалу дітей за допомогою піскової терапії». У семінарі брали участь представники з Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, Академії пожежної безпеки імені героїв Чорнобиля (м. Черкаси) та педагогічні працівники з дошкільних навчальних закладів м. Умані.

Семінар працював за такими тематичними напрямками:

  • Творчий розвиток морального, емоційного потенціалу дітей за допомогою піскової терапії;
  • Підготовка майбутніх вихователів до розвитку творчих здібностей дітей засобами піскової терапії.

Захід складався з двох частин:

І частина – виступи доповідачів;

ІІ частина – майстер-клас «Техніки піскової терапії у роботі з дітьми».

Чому саме використання технік піскової терапії сталотемою семінару? Тому, що піскова терапія – це можливість висловити те, для чого важко підібрати слова, стикнутися з тим, до чого важко звернутися безпосередньо, побачити в собі те, що зазвичай йде від свідомого сприйняття.

Піскова терапія – це складова арт-терапії, а на сьогодні арт-терапія – це самостійний напрямок у профілактичній, лікувальній,корекційній та педагогічній роботі,який використовується для допомоги дітям з проблемами у розвитку.Використання арт-терапії у корекційній педагогіці,привело до виникнення такого напрямку як корекційна арт-терапія.Її засновниками були Ф. Чизен(Австрія),Г. Гід, В. Ловенфельд,М. Наумбург(Америка),М. Ричардсон (Великобританія),які розглядали заняття дітей образотворчим мистецтвом як засіб розвитку їх емоційної сфери,мислення та природної креативності.

У першій частині семінару виступили зі своїми доповідями Демченко Ірина Іванівна – доктор педагогічних наук, професор, декан факультету дошкільної та спеціальної освіти з темою виступу «Особливості використання технологій креатотерапії в корекційній роботі дефектолога»; Бабій Інна Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри спеціальної освіти, тема «Особливості організації занять з образотворчого мистецтва для дітей із затримкою психофізичного розвитку»; Пʼясецька Наталя Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної освіти, тема «Використання піскової терапії у роботі з важковиховуваними дітьми»; Дичок Таїсія Петрівна – заступник декана з виховної роботи, викладач кафедри спеціальної освіти, тема «Творчий розвиток дітей із загальним недорозвитком мовлення за допомогою пісочної анімації»; Чередник Анна Анатоліївна – заступник декана з наукової роботи, викладач кафедри спеціальної освіти, тема «Розвиток дрібної моторики засобами піскової терапії у дітей дошкільного віку із порушеннями мовлення»; Семенчук Інна Борисівна – студентка ІІ курсу, 24 групи факультету дошкільної та спеціальної освіти, тема «Казкотерапія як засіб формування екологічної культури у дошкільників»; Чухрій Ірина Борисівна – студентка ІV курсу, 44 групи факультету дошкільної та спеціальної освіти, тема«Творчий розвиток дітей за допомогою піскової терапії».

Друга часина семінару передбачала проведення семінару «Техніки піскової терапії у роботі з дітьми», який провела викладач кафедри спеціальної освіти Дичок Т. П.

За підсумками семінару було видано збірник тез.

Друк