Новини, події, оголошення

Робоча зустріч стейкхолдерів та проектної групи освітньо-професійних програм зі спеціальності 012 Дошкільна освіта, ОС “Молодший бакалавр”, “Бакалавр”, “Магістр”

22.11.2022 року відбулася робоча зустріч проектної групи освітньо-професійних програм зі спеціальності 012 Дошкільна освіта, ОС “Молодший бакалавр”, “Бакалавр”, “Магістр” (Карнаух Л.П., Кравчук Н.П., Авраменко О.О., Мельникова О. М.) зі стейкхолдерами ОПП: завідувачами дошкільних навчальних закладів ясел-садків комбінованого типу № 15, № 25 м. Умані Бурлаченко С.Ю, Дідурою Л.О.

У ході зустрічі зі стейкхолдерами та проектною групою обговорено зміст освітньо-професійної програми та запропоновано внести до пункту викладання і навчання принципи гендерного підходу, що мають засвоюватися під час вивчення курсів «Психолого-педагогічні засади гендерної соціалізації особистості», «Основи теорії гендерного виховання дітей». Крім того рекомендовано ввести модулі до освітній компонент «Психодіагностика та психокорекція дітей», «Дитяча практична психологія» щодо виявлення рівня тривожності та постстресових синдромів дітей дошкільного віку в контексті воєнного стану. Ввести пропозицію щодо курсу «Психологія педагогічна» доповнення темою «Педагогічне вигорання педагогів в умовах війни».

Відповідно до доповнення змісту освітніх компонент стейкхолдерами запропоновано переглянути та узгодити перелік професійних компетентностей і програмних результатів навчання здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Також відбулося обговорення зі стейкхолдерами проблеми наступності формування професійних компетентностей та програмних результатів навчання у здобувачів вищої освіти ОПП Дошкільна освіта ОС “молодший бакалавр”, “бакалавр”, “магістр” в умовах військового стану.

 

Дякуємо стейкхолдерам за конструктивні пропозиції.