Новини, події, оголошення

Гостьова лекція – метод навчання нового рівня освіти

На засадах співпраці факультету дошкільної та спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини і закладів дошкільної освіти Уманського регіону 22.11.2022 р. було проведено гостьову лекцію для здобувачів вищої освіти зі спеціальності 012 Дошкільна освіта (магістерський рівень).

Лекторами-модераторами проведеного заходу були: к. пед. н., доцентка кафедри дошкільної освіти Скрипник Неля Іванівна та вихователька-методистка ЗДО № 12 м. Умані Міняйло Олена Володимирівна.

Гостьову лекцію проведено з використання платформи Meet. Навчальний матеріал доповнювався цікавою, змістовною  мультимедійною презентацією, яка сприяла образному формуванню необхідних фахових компетентностей. Здобувачі дізналися про сучасні форми роботи виховательки-методистки із педагогічним колективом закладу дошкільної освіти.

Такий формат лекції спонукав здобувачів до активної розумової діяльності, творчої активності, підвищив рівень засвоєння матеріалу. Наявність в аудиторії двох лекторів пожвавила традиційну форму навчання, сформувала культуру дискусії, спонукала здобувачів оцінювати, аналізувати і сприймати різні точки зору як такі, що взаємодоповнюють одна одну.

По закінченню лекції, всі учасники лекції відзначили прогресивний, інноваційний формат проведення гостьової лекції, її високий теоретико-практичний, методичний рівень, який відповідає сучасним вимогам вищої школи