Новини, події, оголошення

РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Важливе значення для науково-педагогічних працівників кафедри дошкільної освіти має публічне оприлюднення результатів їх наукової діяльності.

За останні 4 роки викладачі кафедри підготували та видали 4 монографії та 16 навчально-методичних посібників, більш як 50 cтатей в журналах ВАК України, 70 тез. Переважна кількість публікацій здійснена у виданнях, які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних. Зокрема, 6 у виданнях, що включені до бази Web of Science, Scopus, 10 – до міжнародної бази даних для соціо-гуманітарних наук Copernicus та 30 – у інших наукометричних базах даних.

Викладачі кафедри є співавторами наукових монографій, мають свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір.

Диплом за II місце у номінації «Краща монографія» отримала д.п.н., проф. кафедри дошкільної освіти Світлана Гаврилюк, авторка монографії «Професійна підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до педагогічної творчості: теорія та практика».