ЦЕНТР ЦИФРОВОЇ ПЕДАГОГІКИ ДОШКІЛЬНОЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ

Мета діяльності Центру цифрової педагогіки дошкільної та спеціальної освіти – модернізація та інтенсифікація професійної підготовки педагогічних кадрів, в основу якої мають закладатися інформаційно-комунікаційні технології, які сприяють формуванню педагога-дослідника в сфері дошкільної та спеціальної освіти.


Студенти активно використовують потенціал медіа-засобів, які пропонує мережа Інтернет, а також створюють власні медіа-продукти. З цією метою постійно для студентів, викладачів та науковців проводять навчальні заняття, майстер-тренінги, навчальні онлайн-тренінги, які спрямовані на оволодіння комп’ютерними програмами (Microsoft PowerPoint, Microsoft Publisher; Photoshop, Windows MovieMaker тощо). Завдяки таким онлайн заняттям студенти можуть співвідносити теоретичний аспект навчання з практичним, розвиваючи уміння сприймати інформацію на слух і візуально.


Постійно відбувається співпраця та зміцнення професійних зв’язків з закладами вищої освіти і науковими установами, залучення студентів, педагогів та науковців до дослідної, експериментальної діяльності; вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду.


Центр цифрової педагогіки дошкільної та спеціальної освіти оновлено сучасними стендами, банерами, обладнано новими меблями та сучасною мультимедійною технікою.

Друк