Новини, події, оголошення

ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ ВИКЛАДАЧАМИ КАФЕДРИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Від теорії – до практики.

Важливою складовою підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти є педагогічна практика, яка забезпечує безпосереднє поєднання й інтеграцію теоретичних знань з практичною діяльністю в якості педагога. Це дозволяє здобувачу вищої освіти, з одного боку, поглибити знання теорії, а, з іншого, – набути фахових компетентностей, розвинути індивідуальні педагогічні здібності, виявити творчість, сформувати навички спілкування з дітьми, педагогами, батьками.

10 березня розпочалася виробнича педагогічна практика студентів 431, 432 та 433 груп спеціальності 012 Дошкільна освіта, яка буде продовжуватися після припинення карантину. Керують цією практикою висококваліфіковані викладачі кафедри дошкільної освіти, які прагнуть сформувати у студентів-практикантів готовність до педагогічної діяльності, виховати професійні якості особистості та любов до майбутньої професії.

Базою практики є кращі заклади дошкільної освіти м. Умань.

ДНЗ №12 (завідувач Дудник Н.А.)

ДНЗ №15 (завідувач Бурлаченко С.Ю.)

У процесі практики студенти мають можливість ознайомитись з системою навчально-виховної роботи у закладі дошкільної освіти, досвідом планування і проведення занять, спостерігають і аналізують роботу з дітьми, виконують значний обсяг самостійної роботи.

Під час практики створюються всі необхідні умови як для практичної реалізації отриманих знань з психолого-педагогічних і фахових дисциплін, так і формування досвіду у проведенні науково-дослідної та експериментальної роботи у контексті написання курсових та випускних кваліфікаційних робіт.

Модернізація системи дошкільної освіти обумовлює суттєві зміни у практиці роботи педагогів. Важливим фактором покращення якості дошкільної освіти є застосування сучасних технологій у роботі з дітьми. Під керівництвом педагогів-наставників студенти-практиканти оволодівають інноваційними технологіями: розвивальними, ігровими, здоров’язбережувальними, інформаційно-комунікаційними, діагностичними, особистісно зорієнтованими; методами: проблемними, дослідницькими методом проектів, «портфоліо дошкільника», ТРВЗ (творчого розв’язання винахідницьких завдань), нетрадиційного малювання, пісочної терапії тощо.

Студентка Нечитайло Вікторія та її вихованці (дошкільний навчальний заклад №17)

Студентка Подолян Тетяна – вихователь дошкільного навчального закладу №33

Отже, педагогічна практика – важливий компонент професійного становлення фахівців дошкільної освіти, чинник формування педагогічної компетентності, показник готовності до професійної діяльності.