Про стан і перспективи дошкільної освіти в Україні

До дошкілля, сьогодні, прикута увага керівництва держави, науковців та практиків. Значно зросла популярність дошкільних навчальних закладів та чисельність дітей в них. Мережа дошкільних установ різноманітна за спрямуваннями, а також багатофункціональними формами надання освітніх послуг.

Ключовою фігурою дошкільної освіти ХХІ століття є Дитина з самоцінністю її буття, неповторністю душевного світу, творчим самовираженням.

_DSC5683

24 жовтня на факультеті дошкільної та корекційної освіти був організований круглий стіл по обговоренню “Стану і перспектив дошкільної освіти в Україні”. В обговоренні взяли участь професорсько – викладацький склад факультету дошкільної та корекційної освіти та доктор педагогічних наук, професор А.М.Богуш.

_DSC5694

Видатний вчений дошкільної, лінгводидактики професійної освіти розповіла про особливості програмно – методичного забезпечення навчально – виховного процесу дошкільних закладів.

_DSC5698

Друк