Новини, події, оголошення

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ З МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Практичні заняття – метод репродуктивного навчання, що забезпечує зв’язок теорії і практики, сприяючий виробленню у студентів умінь і навичок застосування знань, отриманих на лекції і в ході самостійної роботи.

Навчальна дисципліна «Методика навчання дітей іноземної мови», вимагає від студентів не лише знань, умінь та навичок, а й творчого підходу на практичних заняттях.

Крім теорії, студенти вправляються у практиці спілкуватися на іноземній мові. Студенти розповідають вірші, проводять дидактичні та рухливі ігри, фізкультхвилинки для дітей дошкільного віку, тобто практикуються у ролі вихователя.

                                

Кожне практичне заняття цікаве та супроводжується наочністю.