Попиченко Світлана Сергіївна

Попиченко Світлана Сергіївна,
кандидат педагогічних наук, доцент

Освіта:
У 1977 році з відзнакою закінчила Уманське педагогічне училище ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Дошкільне виховання» і здобула фах вихователя дитячого садка.
У 1983 році з відзнакою закінчила Київський державний педагогічний інститут ім. О. М. Горького за спеціальністю «Педагогіка і психологія дошкільна» і отримала кваліфікацію викладача дошкільної педагогіки і психології, методиста по дошкільному вихованню.
У 1998 році закінчила аспірантуру при Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини та успішно захистила кандидатську дисертацію.

Професійна кар’єра:
1977 – 1981 роки – вихователь дитячого комбінату №19 міста Умані Черкаської області;
1981 – 1994 роки – викладач психології та методик дошкільної освіти Уманського педагогічного училища ім. Т. Г. Шевченка;
1994 – 1999 роки – старший викладач кафедри дошкільного виховання Уманського державного педагогічного інституту ім. П. Г. Тичини;
2000 – 2002 роки – доцент кафедри теорії і методик дошкільного виховання, відповідальна за організацію спеціальності «Дошкільне виховання» Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;
2003 – червень 2016 року – декан факультету дошкільної педагогіки і психології (дошкільної та корекційної освіти) Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;
з липня 2016 року – доцент кафедри дошкільної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах ІІІ – ІV рівня акредитації – 22 роки.

Викладач дисциплін: «Психологія дитяча», «Дитяча практична психологія», «Актуальні проблеми сучасних досліджень дитячої психології», «Психологія педагогічна».

Наукова діяльність:
Сфера наукових інтересів – особливості професійної підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів, психолого-педагогічний супровід психічного та особистісного розвитку дітей дошкільного віку.

Кандидат педагогічних наук з листопада 1998 року.
Вчене звання доцента присвоєно 26 лютого 2002 року.

Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (спеціальність 13.00.01 теорія та історія педагогіки) з теми «Розвиток теорії і практики дошкільного виховання в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)» під керівництвом доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена НАПН України Кузя В.Г. захистила у листопаді 1998 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Інституту педагогіки АПН України.

Автор близько 100 публікацій у наукових фахових виданнях, журналах та збірниках тез науково-практичних конференцій різного рівня. Автор монографії «Розвиток теорії і практики дошкільного виховання в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)», навчального посібника з грифом Міністерства освіти і науки України «Розвиток теорії і практики дошкільного виховання в Україні». Співавтор «Концепції розвитку дошкільної освіти Черкащини», колективних монографій «Психолого-педагогічний супровід формування освітніх компетенцій у вихованців НВК «Дошкільний навчальний заклад – школа», «Виховання і соціалізація особистості в дошкільному дитинстві: теоретичні аспекти та методичний супровід». Укладач навчальних посібників з методики викладання психології, методики викладання дитячої психології, актуальних проблем сучасних досліджень дитячої психології, дитячої практичної психології. Співавтор навчально-методичних посібників «Змістові засади організації педагогічної практики студентів спеціальності «Дошкільна освіта», «Психологія загальна: семінарські та лабораторні заняття».

Керівник:
студентської проблемної групи з дитячої психології;
випускних кваліфікаційних робіт студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів «магістр», «спеціаліст», «бакалавр».

Опонент кандидатських дисертацій:
– Озірної Наталії Миколаївни «Виховна спрямованість літератури для дітей в історії розвитку дошкільного виховання (друга половина ХІХ – середина ХХ століття)» (Кіровоград, 2015) ;
– Хало Зоряни Петрівни «Інтелектуальний розвиток дитини у системі дошкільного виховання Німеччини» (Дрогобич, 2009);
– Головань Тетяни Михайлівни «Суспільне дошкільне виховання в Криму (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (Одеса, 2008)».

Авторське право:
Попиченко С. С. Розвиток теорії і практики дошкільного виховання в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)» – Умань: РВЦ «Софія», 2009. – 150 с.

Нагороди:
Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (№ 82 135)
Почесна грамота Черкаської обласної державної адміністрації (№ 2618, грудень 2005 року)
Нагороджена знаком «Відмінник освіти України» (посвідчення № 49547 від 13.12.2000року).