Новини, події, оголошення

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ В ОРГАНІЗАЦІЇ ВИПУСКОЇ АТЕСТАЦІЇ

Прискорення інтеграції України у міжнародний освітній простір потребує кардинальних змін, спрямованих на підвищення якості  освіти в нових економічних і соціокультурних умовах.

В організації випускної атестації на факультеті дошкільної та спеціальної освіти апробовано декілька платформ дистанційного навчання, зокрема: інформаційно-освітнє середовище для студентів очної та заочної (дистанційної) форм навчання Moodle та сервіс для проведення відеоконференцій ZOOM.

Перевагами дистанційної освіти в організації випускної атестації на сучасному етапі є:

  • залучення великої аудиторії (спілкування за допомогою телекомунікаційного зв’язку студентів між собою та з викладачами);
  • економічність, мобільність (економія простору, ефективне використання технічних засобів, вся інформація знаходиться в хмарній системі);
  • технологічність (використання в навчальному процесі нових досягнень інформаційних технологій, які сприяють входженню людини у світовий інформаційний простір);
  • соціальна рівність, відсутність психологічних бар’єрів (можливості здачі випускної атестації незалежно від місця проживання, стану здоров’я, соціального статусу, особистісних особливостей тощо);
  • доступність та зручність (доступ до дистанційних навчальних дисциплін, лекційних матеріалів у будь-який час, постійний супровід тьютора тощо);
  • безпечність (безпека використання та збереження інформації);
  • прозора система оцінювання, доступ до перегляду результатів тестування;
  • автоматизація процесу перевірки знань, звітів щодо проходження студентами тестів;
  • індивідуальне ставлення до студента, актуалізація інтелектуально творчого потенціалу студента, самоорганізації, відповідальності.

Недоліки дистанційної форми навчання в організації випускої атестації на факультеті дошкільної та спеціальної освіти полягають у відсутності особистісного спілкування між викладачем та студентом (відбувається менш ефективна, безособистісна передача знань); у наявності низької особистісної мотивації студента, вміння навчатися самостійно, без постійної підтримки з боку викладача. Також студенти не завжди можуть забезпечити себе необхідним технічним обладнанням для підтримки необхідних інформаційних ресурсів. Крім того, досить вагомою проблемою є низька пропускна спроможність електронної мережі під час екзаменаційних телеконференцій.