Новини, події, оголошення

ДИСТАНЦІЙНЕ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ СТУДЕНТАМИ В ПЕРІОД КАРАНТИНУ

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2» зі змінами, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2020 р. № 239 і наказу Міністерства освіти і науки України від 16.03.2020 р. № 406,  а також розпоряджень № 50 першого проректора Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини від 24.04.2020 р. та №51 по факультету дошкільної та спеціальної освіти від 24.04.2020 р. «Про організацію практичної підготовки здобувачів вищої освіти в умовах карантину» з метою виконання освітніх програм та забезпечення якості підготовки здобувачів вищої освіти ОС «бакалавр» було організовано дистанційне проходження практики, закріпленої за кафедрою дошкільної освіти, студентами в період карантину.

Для забезпечення дистанційного проходження практики було внесено зміни до таких програм практики:

1). Робоча програма виробничої педагогічної практики для здобувачів вищої освіти ІІІ курсу ОС «бакалавр» спеціальності 012 Дошкільна освіта денної форми навчання (311, 312, 313 групи);

2). Робоча програма виробничої педагогічної практики для здобувачів вищої освіти ІV курсу ОС «бакалавр» спеціальності 012 Дошкільна освіта денної (431, 432, 433 групи) та заочної (431-з, 431-аз, 432-з, 433-з групи) навчання.

Завдання практик були модифіковані таким чином:

1) спостереження і аналіз онлайн-занять;

2) розроблення занять (конспектів занять з наочністю) і їх реалізація засобом різноманітних платформ для дистанційного навчання (Moodle, Zoom, Google Classroom тощо), які дозволяють завантажувати і оцінювати завдання;

3) самоаналіз розроблених занять;

4) підготовка папок з дидактичними іграми (вправами) та рекомендаціями до їх проведення за всіма методиками дошкільної освіти;

знаходження або розроблення електронних версій навчальних матеріалів для вивчення обраної теми (теоретичні матеріали, текстові документи PDF або Word, презентації тощо);

5) подача звітних матеріалів з практики в електронному форматі (із зазначенням каналів, інтернет-платформ тощо, на яких переглядалися заняття);

6) подача паперового варіанту характеристики та звіту з виробничої практики після завершення карантинних заходів.

Були внесені зміни до графіку освітнього процесу та забезпечення проходження виробничих педагогічних практик здобувачів вищої освіти ОС «бакалавр» спеціальності 012 Дошкільна освіта денної та заочної форм навчання у терміни:

з 04 травня по15 травня 2020 р. – ІІІ курс денної форми навчання (311, 312, 313 групи);

з 13 квітня по 08 травня 2020 р. – ІV курс денної (431, 432, 433 групи) та заочної (431-з, 431-аз, 432-з, 433-з групи) навчання.

Оновлені програми практик та переліки завдань навчальної та виробничої практик доведені до відома здобувачів вищої освіти ОС «бакалавр» денної та заочної форм навчання.

Керівниками практики (Семчук С.І., Поліщук О.В., Попиченко С.С., Залізняк А.М., Колонтаєвська С.С.) здійснювався контроль за проходженням виробничих педагогічних практик здобувачами вищої освіти, надавались консультації щодо спостереження і аналізу онлайн-занять, розроблення занять та їх самоаналізу, підготовки папок з дидактичними іграми (вправами) та рекомендаціями до їх проведення, перевірялись звітні матеріали з практики в електронному форматі.

За результатами проходження виробничої педагогічної практики всі здобувачі вищої освіти ІV курсу ОС «бакалавр» спеціальності 012 Дошкільна освіта денної (431, 432, 433, 311, 312, 313 групи) та заочної (431-з, 431-аз, 432-з, 433-з групи) навчання отримали позитивні оцінки, успішність та якість становить 100%.