Новини, події, оголошення

ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ЗАГАЛЬНОЇ ТА ДИТЯЧОЇ ПСИХОЛОГІЇ» З ВИКОРИСТАННЯМ ПЛАТФОРМИ GOOGLE MEET

 За умов організації освітнього процесу у форматі онлайн-навчання  08.12.2020  року студенти 11 групи початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти молодший бакалавр освітньо-професійної програми Дошкільна освіта долучилися до бінарного заняття з «Основ загальної та дитячої психології» на тему: «Розвиток пізнавальних процесів дошкільника».

Заняття було проведено доцентом кафедри психології та педагогіки розвитку дитини Карнаух Л.П. спільно з вихователем ДНЗ №25 м. Умані Яровенко Л.Ю. Здобувачі вищої освіти мали змогу поспостерігати та вивчити методи діагностики рівня розвитку психічних процесів дошкільників та обґрунтувати доцільність їх використання у практиці роботи фахівців дошкільної освіти.