Новини, події, оголошення

Нова форма підсумкового контролю – захист проектів з навчальної дисципліни «Організація діяльності реабілітаційних заходів» успішно пройшла апробацію

Студенти 315групи ОС «бакалавр»  відділення дошкільної та спеціальної освіти, кафедри спеціальної та інклюзивної освіти успішно захистили проекти робіт в галузі  реабілітації.

На цей незвичайний захід були запрошені гості: майбутні асистенти вчителя-логопеда  ОС «молодший бакалавр», які мали змогу ознайомитися з організацією роботи різних типів реабілітаційних закладів на території України  та провідних країн світу: країн ЄС, Америки, Австралії, Японії, Ізраїлю

Майбутні реабілітологи та логопеди з задоволенням поділилися вивченим досвідом роботи навчально-реабілітаційних закладів, склавши порівняльну характеристику організації,  змісту, напрямків роботи відповідного типу реабілітаційного закладу.

Вражали  в проектах фото звіти, відео презентації, схеми, графіки, таблиці, інтернет екскурсії.

Аналіз, висновки, пропозиції, проведеної наукової роботи, носили глибинний, філософський, змістовний характер.

Студенти продемонстрували хороші  знання та уміння в проведенні  такої форми підсумкового контролю в режимі он-лайн  у системі ЗУМ.

Особливістю і не традиційністю реалізації  проекту відзначилися  такі студенти: Олександра Рибаконь, Катерина Бондаренко, Дар’я Павленко.

Сучасна підготовка студентів та результати проведеної роботи викликали гордість у їх викладача та молодших бакалаврів.

 

Автор: викладач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти  Колісник Л.В.