Новини, події, оголошення

НАВЧАЄМОСЯ ЗА ПОКЛИКАННЯМ

8 жовтня 2021 року в житті студентів 322 з групи факультету дошкільної та спеціальної освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта, що навчаються за освітньо-професійною програмою Дошкільна освіта / Початкова освіта, стартуватиме новий захоплюючий етап професійного становлення – виробнича педагогічна практика в закладах дошкільної освіти.

Підготовчим етапом старту стала настановна он-лайн-конференція, проведена за допомогою платформи Google Meet. Учасники конференції – студенти 322 з групи та керівник практики – викладач кафедри дошкільної освіти Гарбар С.В. обговорили організаційні умови проходження практики, програмові завдання та вимоги до проведення залікових форм роботи й оформлення звітної документації, а також керівник практики націлила студентів на необхідності висвітлення практичних здобутків під час звітної підсумкової конференції.
Крім того, було наголошено, що у процесі виробничої педагогічної практики відбувається виховання у студентів стійкого інтересу до професії, потреби в педагогічній самоосвіті; закріплення, поглиблення та синтезування психолого-педагогічних, методичних знань у процесі їх використання для вирішення конкретних навчальних завдань; свідоме застосування студентами теорії навчання в практичній діяльності, усвідомлення її професійної значущості; формування та розвиток професійних навичок і вмінь; розвиток у студентів вміння здійснювати самоконтроль, самоаналіз та об’єктивну самооцінку своєї педагогічної діяльності; ознайомлення з сучасним підходами освітньо-виховної роботи в закладах дошкільної освіти, передовим педагогічним досвідом; вироблення творчого, дослідницького підходу до педагогічної діяльності.
У зв’язку із введенням протиепідемічного режиму, практика проходить дистанційно, тому студенти спробують опанувати необхідні практичні навички, використовуючи весь спектр сучасних інноваційних технологій, які широко застосовуються закладами дошкільної освіти.

Будьте кращими, навчайтеся у кращих, переконуйтесь у професійному покликанні, майбутні вихователі.

Бажаємо успіху!

Автор: Гарбар С.В.