Новини, події, оголошення

НАСТАНОВЧА КОНФЕРЕНЦІЯ ДО НАВЧАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 012 ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

Педагогічна практика є важливим етапом у системі фахової підготовки, першою ланкою професійного становлення майбутніх вихователів. У цей період закладаються основи майбутньої професійної діяльності, відбувається оволодіння педагогічною майстерністю, формуються професійні якості особистості вихователя, зміцнюється інтерес до майбутньої професії.

08 жовтня 2021 року відбулася настановча конференція з навчальної педагогічної практики для здобувачів вищої освіти 1 курсу (11, 111-113 груп) денної форми навчання факультету дошкільної та спеціальної освіти, які навчаються за спеціальністю 012 Дошкільна освіта ОС «молодший бакалавр» та «бакалавр». На конференції були присутні: гаранти освітніх програм «Дошкільна освіта» початкового (короткого циклу) та першого (бакалаврського) рівнів вищої освіти к.п.н., доц. Підлипняк І. Ю., к.п.н., доц. Карнаух Л. П., заступник декана з педагогічної практики по факультету  к.п.н., доц. Дука Т.М., керівник педагогічної практики Кривда В.С.

Під час заходу студентів ознайомили з програмою та завданнями педагогічної практики, обговорили організаційні питання щодо дистанційного проходження педагогічної практики, наголосили на необхідності дотримання правил техніки безпеки та протиепідемічних заходів.

Бажаємо нашим студентам успішного проходження практики!