Новини, події, оголошення

НАСТАНОВЧА КОНФЕРЕНЦІЯ З ВИРОБНИЧОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

З метою забезпечення максимально продуктивної і цілісної підготовки студентів ОП Спеціальна освіта освітнього ступеня «магістр» денної форми навчання, 19 березня 2021 року, було проведено настановчу конференцію з виробничої педагогічної практики.

    Під час онлайн-зустрічі студентів 504 групи було детально ознайомлено з програмою та змістом практики, окреслено масштаби та особливості роботи студента-практиканта у закладах, що виступають базою проходження практики.

Доцент Дука Т.М. охарактеризувала студентам особливості проходження практики в дистанційному режимі, ознайомила з інструктажем з техніки безпеки, зазначила очікувані результати практики. Доцент Чепка О.В. ознайомила з метою, завданнями, змістом практики. Окрема увага була звернена на особливості ведення робочої документації та на процедуру майбутнього захисту результатів виробничої практики в он-лайн форматі.