НАСТАНОВЧА КОНФЕРЕНЦІЯ З ВИРОБНИЧОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

Невід’ємною частиною кваліфікованої підготовки майбутніх логопедів є виробнича педагогічна практика.

З метою реалізації практичної складової освітньо-професійної програми зі спеціальності 016 Спеціальна освіта (логопедія) на факультеті дошкільної та спеціальної освіти для студентів ІІІ курсу 314 та 315 груп було проведено настановчу конференцію з виробничої педагогічної практики.

Керівник практик Чередник Анна Анатоліївна та заступник з практики по кафедрі спеціальної та інклюзивної освіти Колісник Людмила Василівна поінформували здобувачів вищої освіти з питань нормативно-правового забезпечення практики, звітної документації; провели інструктаж з техніки безпеки. ознайомили студентів з вимогами до проходження педагогічної практики.

Також було наголошено, що у процесі педагогічної практики відбувається виховання у студентів стійкого інтересу до професії вчителя, потреби в педагогічній самоосвіті; свідоме застосування студентами теорії навчання в практичній діяльності, усвідомлення її професійної значущості; формування та розвиток професійних навичок і вмінь; розвиток у студентів вміння здійснювати самоконтроль, самоаналіз та об’єктивну самооцінку своєї педагогічної діяльності; ознайомлення з сучасним етапом навчально-виховної роботи в школі, передовим педагогічним досвідом; вироблення творчого, дослідницького підходу до педагогічної діяльності.

Друк