Новини, події, оголошення

НАСТАНОВЧА КОНФЕРЕНЦІЯ З НАВЧАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ IІ КУРСУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 012 ДОШКІЛЬНА ОСВІТА ОС «БАКАЛАВР» ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ.

19 березня відбулась настановча конференція з навчальної педагогічної практики для здобувачів IІ курсу Спеціальності 012 Дошкільна освіта ОС «Бакалавр» заочної форми навчання.

Під час on-line зустрічі, Дука Т.М. ознайомила зі змістом практики та  процедурою проходження практики в дистанційному режимі. Зосередила увагу здобувачів на вимогах щодо оформлення звітної документації.

Трофаїла Н.Д. наголосила на інструктажі з техніки безпеки, звернула увагу на дотриманні обмежувальних протиепідемічних заходів.

Мельникова О.М. ознайомила присутніх з метою та завданнями практики та окреслила очікувані результати практики.

Підлипняк І.Ю. зосередила увага здобувачів на вимогах щодо ведення робочої документації та націлила їх на необхідність висвітлення практичних здобутків під час підсумкової конференції.