Новини, події, оголошення

Настановча конференція з навчальної педагогічної практики для здобувачів IІ курсу, 21з групи, освітнього ступеня «молодший бакалавр», ОП Дошкільна освіта, заочної форм навчання

9 вересня 2022 р. відбулась настановча конференція з навчальної педагогічної практики для здобувачів IІ курсу, 21з групи, освітнього ступеня «молодший бакалавр», ОП Дошкільна освіта, заочної форм навчання.

Під час on-line зустрічі, Дука Т.М. охарактеризувала студентам особливості проходження практики в дистанційному режимі. Зосередила увагу здобувачів на вимогах щодо оформлення звітної документації.

Підлипняк І.Ю. ознайомила присутніх з метою та завданнями практики та окреслила очікувані результати практики. Окрема увага була зосереджена на особливості ведення робочої документації та на процедуру майбутнього захисту результатів практики в on-line форматі.