Новини, події, оголошення

Настановча конференція для студентів 2 курсу (заочної форми навчання)

На факультеті дошкільної та спеціальної освіти 8 вересня 2022 року відбулась настановча конференція на платформі Google meet для студентів 2 курсу (бакалаврат)  заочної форми навчання, які навчаються за освітніми програмами: «Дошкільна освіта. Психологія», “Дошкільна освіта. Початкова освіта”, “Дошкільна освіта. Спеціальна освіта”яку було організовано заступником декана з практичної підготовки, доцентом кафедри психології та педагогіки розвитку дитини Тетяною Дукою.

На зустрічі були присутні керівники практики: кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри психології та педагогіки розвитку дитини Наталія  Трофаїла; кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології та педагогіки розвитку дитини Неля Кравчук.

Заступник декана з організації практичної підготовки, к. пед. наук, доц. Дука Т.М. повідомила студентів про терміни і тривалість практики. Ознайомила з програмними результатами навчання, з рекомендаціями щодо ведення щоденника та індивідуального плану роботи студента-практиканта,  написанням звіту. Наголосила на необхідності вчасної подачі матеріалів практики та особливостях процедури захисту практики.

Учасники конференції взяли активну участь в обговоренні  питань щодо особливостей проведення навчальної практики та побажали  успіхів у проходженні практики.

Отже, навчальна педагогічна практика студентів є одним із важливих видів навчальної роботи і здійснюється з метою набуття навиків приймати самостійно рішення в реальних умовах.