Освітньо-науковий Центр сімейно-центрованих практик

коуч-тренінг «Практична спрямованість підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 016 Спеціальна освіта»

      З метою якісної реалізації освітніх програм спеціальності 016 Спеціальна освіта, на базі освітньо-наукового Центру сімейно-центрованих практик факультету дошкільної та спеціальної освіти 23 лютого 2022 року відбувся коуч-тренінг «Практична спрямованість підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 016 Спеціальна освіта» у змішаному режимі (очна участь та на платформі Google Meet).

       У тренінгу взяли участь гаранти освітніх програм «Спеціальна освіта»: ОС «молодший бакалавр» – Інна Бабій, кандидат педагогічних наук, доцент; ОС «бакалавр» – Марина Лемещук, кандидат педагогічних наук, доцент; ОС «магістр» – Світлана Цимбал-Слатвінська, доктор педагогічних наук, професор, стейкхолдери: Ірина Кузьменко, консультант ЦПРПП; Ірина Ткачук,  фахівець ІРЦ; Алла Рюміна, вчитель-логопед ДНЗ №30, Анна Цибулько, вчитель-логопед ДНЗ №15 та науково-педагогічні працівники кафедри спеціальної та інклюзивної освіти та здобувачі вищої освіти.

        На зустрічі відбулось обговорення освітньо-професійних програм, зокрема увагу було зосереджено на формуванні практично-професійної компетенції здобувачів вищої освіти, які реалізуються зокрема і через освітньо-наукові центри, які функціонують на базі факультету дошкільної та спеціальної освіти (освітньо-науковий центр сімейно-центрованих практик, логопедичний центр «Щебетун», центр обдарованої дитини «Вундеркінд», центр розвитку дитини «Дивосвіт» та науково-дослідна лабораторія інклюзивної педагогіки).

      Під час зустрічі було розглянуто і обговорено широке коло питань, що стосуються якості підготовки та працевлаштування здобувачів вищої освіти спеціальності 016 Спеціальна освіта. Учасники коуч-тренінгу обмінялися думками щодо змісту освітньо-професійних програм «Спеціальна освіта» початкового короткого циклу (молодший бакалавр), першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти, переліку й змісту освітніх компонентів та фахових компетентностей, необхідних для підготовки конкурентоспроможних на ринку праці фахівців спеціальної освіти.

        У ході виступів та обговорення освітніх програм зазначалося про досить високий потенціал освітніх програм, про різноманіття та цільову спрямованість відповідно до галузі, про те що освітні програми дозволяють підготувати як спеціаліста з універсальними базовими знаннями так і те, що випускники факультету дошкільної та спеціальної освіти отримують спеціалізовані знання зі спеціальної освіти, також відзначалась необхідність поглиблення знань в застосуванні сучасних інформаційних технологій у процесі навчання.   

 

      Отже, такі заходи, безумовно, допомагають виявити можливі недоліки чи прорахунки в проєктуванні та врахувати реальні інтереси стейкхолдерів, що, своєю чергою, підіймає ефективність та конкурентоспроможність наявних програм.

 

Модератори коуч-тренінгу – Людмила Черніченко, доктор філософії, старший викладач кафедри спеціальної та інлюзивної освіти, Марина Лемещук – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри спеціальної та інлюзивної освіти.