Новини, події, оголошення

ГОДИНА КУРАТОРА «ПСИХОЛОГІЧНА АТМОСФЕРА У ГРУПІ»

     24 грудня було проведено виховну годину куратором Ольгою Миколаївною Мельниковою зі студентами 112 групи на тему «Психологічна атмосфера у групі».

    Адже психологічний клімат визначається особливостями неофіційної атмосфери, що складається між членами студентської групи, які перебувають у безпосередньому контакті один з одним.

         Найважливішою проблемою у вивченні психологічного клімату було виявлення факторів (макро- та мікросередовища), що його формують.

    Куратор студентської групи, насамперед звернула увагу на фактори мікросередовища (санітарно-гігієнічні, характер міжособистісних відносин, індивідуальні особливості кожного члена групи, специфіка сприйняття та розуміння членами колективу різних сторін його життя та діяльності та ін.).

    Зокрема, підіймалися наступні питання: задоволеність характером та змістом навчальної діяльності у період змішаного навчання; задоволеність студентів взаємовідносинами усередині групи (зі старостою групи; з куратором та викладачами університету; задоволеність стилем керівництва та взаємодії групою з боку управлінських структур ЗВО; задоволеність системою морального стимулювання; згуртованість; частота виникнення конфліктних ситуацій та його причини.