Новини, події, оголошення

ЗВІТНА КОНФЕРЕНЦІЯ ЗА ПІДСУМКАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

11 листопада 2022 р. відбулася звітна конференція з навчальної педагогічної практики для здобувачів вищої освіти І курсу ОС «Бакалавр» 331 групи (денної форми навчання) та 331, 332, 333 груп (заочної форми навчання) факультету дошкільної та спеціальної освіти, які навчаються за спеціальністю: 012 Дошкільна освіта.

Груповими керівниками були призначенні  :  канд. пед. наук, доц. Трофаїла Н.Д. та канд. пед. наук, доц. Мельникова О.М.

На захисті навчальної педагогічної практики, студенти представили презентаційні матеріали, які викликали жваву дискусію зі спогадами, порівняннями та побажаннями про шляхи підвищення ефективності  професійної підготовки  студентів.

У ході конференції було презентовано результати досвіду роботи студентів у ролі вихователів: власні досягнення. Практика  допомогла студентам виробити практичні уміння і навички щодо розробки перспективного та календарного планування, працювати з наочністю, виготовляти дидактичний матеріал для занять, атрибути для ігор, бесід та інших видів діяльності, проводити  відеозаняття, стати учасниками вебінарів,  використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології, створювати презентації, аудіо записи тощо.та емоції від безпосереднього спілкування з дітьми та їх батьками.

Яскраві враження й позитивні результати практичної роботи не залишили жодних сумнівів, що проведення практики навіть у дистанційному форматі сприяє підвищенню професійних компетенцій у майбутніх фахівців дошкільної освіти.