Новини, події, оголошення

ЗВІТНА КОНФЕРЕНЦІЯ З ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 2 КУРСУ ОС «МАГІСТР» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 016 СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА (604 група заочна форма навчання)

12.10.2022 року відбулася звітна онлайн-конференція з виробничої педагогічної практики здобувачів вищої освіти заочної форми навчання. Студенти проходили практику на базі закладів загальної середньої освіти з інклюзивною формою навчання з 12.09.2022 – по 07.10.2022 року.

У ході звітної конференції магістри демонстрували фахові компетентності відповідно до завдань та змісту практики: здатність до використанням сучасних засобів, методів, прийомів, технологій інклюзивного навчання; здатність до організації процесу навчання, виховання й розвитку дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного освітнього середовища; здатність до системного психолого-педагогічного супроводу сім’ї, яка виховує дитину з особливими освітніми потребами та соціального супроводу осіб з особливими освітніми потребами; здатність застосовувати набуті знання у закладі вищої освіти в практичних ситуаціях.

Практиканти зазначили, що виробнича практика дала їм можливість: розробляти та реалізовувати заходи зі створення безпечного і здоров’язбережувального освітнього середовища, забезпечувати якість та ефективність освітнього процесу з урахуванням особливих освітніх потреб, можливостей та здібностей усього дитячого розмаїття; здійснювати консультування сім’ї дитини з особливими освітніми потребами з питань розвитку дитини, оптимізації стосунків між батьками та дітьми та організації розвивального середовища для дитини; приймати ефективні рішення з питань інклюзивної освіти, у тому числі у складних і непередбачуваних умовах.

Керівник практики, Малишевська І. А. забезпечила належний рівень організаційної, консультативної та навчально-методичної підтримки магістрам-практикантам.

 

Модератор конференції – Ірина Малишевська.